Úvod > Naše kurzy > Zahraniční obchod

Dokumentárny akreditív

Dokumentárny akreditív
Skupina:Zahraniční obchod
Katalogové číslo:14000

Informace o kurzu

 

Dokumentárny akreditív od  A  do  Z

Dokumentárny akreditív vo väzbe na

- kúpnu zmluvu

- dodacie položky INCOTERMS 2010

- prepravné dokumenty

- preskúmanie pod akreditívom


Určené:

 • Finančným a obchodným riaditeľom
 • Pracovníkom  bánk
 • Špecialistom  financovania obchodu
 • Právnikom, advokátom
 • Manažérom exportu

Cieľ:

Získať komplexné informácie súvisiace so  špecifickou problematikou dokumentárneho akreditívu so zameraním na potreby exportérov.

Zoznámiť poslucháčov s celou radou využitia exportných dokumentárnych akreditívov v praxi.

Zameriame  sa  na pochopenie hlavných prvkov tohto platobného a zaisťujúceho inštrumentu.

Prečo  je   nutné, ku  zdarnému  zavŕšeniu obchodného kontraktu,  príslušné podmienky akreditívu dobre premyslieť, jasne a presne ich nadefinovať v obchodnej zmluve  a následne tieto podmienky akreditívu splniť.

Kurz je zameraný  práve  na tu najdôležitejšiu fázu zo strany exportéra – zaistenie prezentácie akreditívu odpovedajúcich dokumentov.

Zoznámi sa s častými nedostatkami v podmienkach akreditívov, s  hlavnými prvkami medzinárodnej štandardnej bankovej praxe v preskúmavaní prezentovaných dokumentov. Zaviazané banky musia platiť pod akreditívmi iba za dokumenty, ktoré odpovedajú všetkým jeho podmienkam!

 

Verzia pre tlač v pdf: Dokumentárny akreditív, väzby na kúpnu zmluvu, Incoterms, prepravné dokumenty.

Program:

1.Dokumentárny akreditív. Hlavné prvky dokumentárnych akreditívov:

 • Cyklus dokumentárneho akreditívu, Modus Operandi. Väzba na podkladovú obchodnú zmluvu na ďalšie právne vzťahy. Postavenie banky exportéra. Záväzky bánk.
 • Vystavenie akreditívu – riadne akreditívne podmienky
 • Avizovaný v. potvrdený akreditív
 • Avizovanie akreditívov – časté chyby v akreditívnych podmienkach
 • Problematické podmienky akreditívov
 • Zmeny akreditívnych podmienok

2. Preskúmanie dokumentov pod dokumentárnymi akreditívmi

 • Hlavné princípy preskúmania dokumentov
 • Prezentácia dokumentov:  Miesto pre predloženie dokumentov.
 • Lehoty pre predloženie dokumentov
 • Preskúmanie obchodnej faktúry
 • Preskúmanie certifikátov a ďalších obchodných dokumentov
 • Preskúmanie dokumentov pod dokumentárnymi akreditívmi
 • Preskúmanie dopravných dokumentov:   Námorný konosament. Multimodálny dopravný dokument.  Cestný nákladný list.   Letecký nákladní list.   Prípadová štúdia.
 • Preskúmanie poistných dokumentov: Prípadová štúdia.

3. Rekapitulácia nákladov, rizík pri používaní akreditívov

 • Hlavné výhody akreditívov
 • Nevýhody, riziká
 • Náklady

4. Financovanie akreditívov

 • Predexportné financovanie
 • Odkúpenie akreditívov
 • Prevoditeľné akreditívy
 • Praktické  príklady a poznatky  z praxe.

5. Väzba dodacích podmienok na podmienky akreditívov

 • Charakter Incoterms 2010.
 • Obchodný kontrakt v. ostatné kontrakty.
 • Hlavné prvky akreditívu vo väzbe na obchodný kontrakt.
 • Právne vzťahy, vzájomná previazanosť zmluvných vzťahov.

6. Realizácia kúpnej zmluvy vo väzbe na dokumentárny akreditív!

 • Dodacie doložky pre všetky druhy dopravy.
 • Povinnosti vývozcu a dovozcu.
 • Štandardná dokumentácia.
 • Väzba na dokumentárne akreditívy.
 • Problémy a úskalia v praxi, diskusia
 • Praktické  príklady a poznatky  z praxe.

Prednáša a konzultuje:

Pôsobí ako poradca v oblasti financovania zahraničného obchodu, tiež reprezentuje predného svetového poskytovateľa software systémov pre trade financie – Eximbills Technologies (európska pobočka China Systems Ltd.) v Českej, Slovenskej a Poľskej republike. Je tajomníkom Bankovej komisie ICC ČR pri Národním výboru Mezinárodní obchodní komory v ČR – ICC ČR, V roku 2001 publikoval úspešnú publikáciu Dokumentární akreditiv v praxi (Grada), ktorá bola v rokoch 2002 a 2003 vydaná v druhom a treťom vydaní. Koncom roku 2004 vyšla jeho druhá publikácia Komentář UCP500 s přihlédnutím k ISBP a ďalším dokumentom Bankovní komise ICC (vydavateľ ICC ČR). Často prispieva do odborných časopisov, prednáša problematiku dokumentárneho platobného styku a financovanie zahraničného obchodu tiež v zahraničí (Bangladéš, Srí Lanka, Poľsko, Litva, Írsko, UAE, Arménsko, Sierra Leone, Nigéria, Slovensko atd.) 
V rámci svojej činnosti v bankovej komisii ICC (tvorca medzinárodných pravidiel pre dokumentárne akreditívy, záruky, inkasá a standby akreditívy) pôsobí v konzultačnej skupine pre revíziu Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy. Je členom expertnej skupiny pri Centre for Expertise pri rozhodujúcom súde ICC, experti z radov Bankovní komise ICC riešia sporné prípady z oblasti dokumentárnych akreditívov, bankových záruk a dokumentárnych inkás.

ZakončenIE  kurzu :   CERTIFIKÁT   o  absolvovAní

Účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojomm CV.

OrganizačnÉ informácIe:

Miesto konania:

PRAHA: Hotel Royal Galerie, Křižíkova 87 , Praha - Karlín, www.royalgalerie.com
OSTRAVA: Hotel Harmony Club,  ul.28.října , Ostrava – Mar. Hory , www.harmonyclub.cz
BRATISLAVA: Hotel Echo , Prešovská 39,  www.hotelecho.sk

ČASOVÝ ROZVRH KURZU:

9.00 –  17.30  PREDNÁŠKA   + Diskusia

Cena v EUR (nahoře v liště je přepínání CZ/EUR):

180 EUR bez DPH, DPH 20%, v Bratislavě fakturováno slovenskou společností.

InformÁcIe:

Pro  informace, dotazy, rezervace přihlášky nás kontaktujte:

00421 949 775 913

00421 903 25 14 14

inorga(zav)inorga.eu

 

Další obrázky (klikni pro zvětšení):
Vkládání příspěvků do diskuze jen pro přihlášené uživatele.
Prihlasovací formulárRegistrácia
Zabudol som heslo 
košík
Nákupný košík - Objednávka
Zobraziť nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Consulting s.r.o.,

Prešovská 39,

821 08, Bratislava

Tel: 0 944 790 614

Mail: inorga@inorga.eu

 
Mena: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it