Úvod > Naše kurzy > Zahraniční obchod

DOKUMENTÁRNY AKREDITÍV V PRAXI

DOKUMENTÁRNY AKREDITÍV V PRAXI
Skupina:Zahraniční obchod
Katalogové číslo:9200

Informace o kurzu

 

Cieľ školenia:

Obsah kurzu je zameraný na získanie praktických znalostí z oblasti dokumentárnych akreditív, počnúc základnou charakteristikou produktu, cez správne nastavenie podmienok a časté chyby pri ich stanovovaní, prezentáciu dokumentov, až po možné  využitie  dokumentárneho  akreditívu  ako  nástroja  obchodného financovania.

Súčasťou je oboznámenie sa  s najčastejšie využívanými typmi dokumentov, ich obsahom a povinnými náležitosťami v súlade so štandardami bankovej praxe pre preskúmanie jednotlivých dokumentov.

Cieľová skupina:

Bankový sektor. Trade finance. EXPORTÉRI

Program kurzu

1. Úvod do problematiky dokumentárnych akreditívov:

Charakteristika dokumentárneho akreditívu

Typy akreditívov využívaných v praxi

Vzťah akreditívu, obchodnej zmluvy a dodacej parity (INCOTERMS)

Postavenie a úloha zúčastnených subjektov

2. Priebeh dokumentárneho akreditívu

Prípravná fáza – nastavenie podmienok, stanovenie platobnej podmienky v obchodnej zmluve, compliance, schválenie

Vystavenie akreditívu – štruktúra a forma akreditívu a súvisiace operácie (účtovná evidencia)

Avizovanie / potvrdenie akreditívu – postup, povinnosti banky a podmienky

Zmeny akreditívnych podmienok

Čerpanie akreditívu – prezentácia dokumentov, hlavné princípy na ich preskúmanie a súvisiace lehoty

Splnenie záväzku banky

3. Dokumenty a požiadavky na ich formu a obsah

Rozdelenie dokumentov - obchodné a finančné

Forma a náležitosti zmenky pod dokumentárnym akreditívom

Náležitosti dokumentov a ich preskúmanie podľa UCP600 a ISPB745

Obchodná faktúra

Dopravné dokumenty (námorný konosament, dokumenty multimodálnej prepravy, cestný nákladný list, železničný nákladný list, letecký nákladný list)

Poistné dokumenty

Certifikáty

Prípadová štúdia

4. Špecifické atribúty

Prevod akreditívu a jeho dopady

Inštitút postúpenia výnosu

Neodvolateľný záväzok hojenia

5. Využitie akreditívu ako nástroja financovania

Základné pojmy a predpoklady

Kalkulácia a rozdelenie nákladov

Zmluvná dokumentácia

6. Zhrnutie

Výhody a nevýhody akreditívu z pohľadu importéra a exportéra

Úskalia a riziká vyplývajúce z procesu spracovania akreditívu

Metoda  výuky :

Seminár  s konzultačným  prístupom.

Teoretická časť formou prednášky  Ukážky riešení  formou prípadovej štúdie

Materiály:  Power Point – prednáška  lektora

Ukončenie školenia:  Kurz  bude   ukončený testom.  Certifikát.


Prednáša a konzultuje:

certifikovaný  lektor  a poradca v oblasti  Trade Finance, pôsobí  v bankovnom sektore i vo firmách.
Prax: 28 rokov pôsobí v bankovníctve na rôznych pozíciach. 
ISTROBANKA 
Vedúca Odd.Financovánia obchodu – dokumentárnych akreditivov a bankových záruk Sberbank CZ a.s. ,Praha.
/zodpovednosť za činnosti agend financovánia  obchodu a exportu vr.  činností za oblast dokumentárnych obchodov a záruk/

Časový harmonogram:

08:30 – 09:00  registrácia účastníkov

09:00 – 12:00  prednáška

12:00 – 13:00  obed

13:00 – 16:00  prednáška a diskusia

Organizácia : Miesto konania:

Pred  kurzom  vždy  posielame  upozornenie na kurz a konkrétne  upresnenie  miesta  konania  seminára

BRATISLAVA:  Holiday Inn Bratislava **** | Bajkalská 25/A, SK-825 03 Bratislava,

Premium**** business hotel bratislava  ,Priekopy 20/A , 821 08 Bratislava – Ružinov

http://hotel-premium.sk/sk/kontakty-lokalita/
MERCURE  Hotel  Brtaislava , Žabotova, Bratislava

Praha:              Hotel Galerie  Royale****, Křížikova 87, Praha - Karlín , www.galerieroyale.cz

OSTRAVA:       Hotel Mercure Ostrava Center,Českobratrska 18/1742,702 00  OSTRAVA


Vstupné na seminár :

Školné a služby :  200, 00 EURO

20%   DPH:          40, 00 EURO

CELKEM:            240, 00 EURO

Účastnický  poplatek zašlete:

TATRABANKA   č. účtu     2622150395/1100

IBAN :SK21 11 00 0000 0026 2215 0395, SWIFT TATRSKBX

IČ: 36 37 06 31,   DIČ :SK 202 128 39 02

 

SEKRETARIÁT   INFORMACIE:

Mobil SK 00421/949 775 913

MAILUJTE: inorga@inorga.eu

 

Další obrázky (klikni pro zvětšení):

Termíny kurzu

Ostrava, 17. 08. 2021
Cena za osobu:4 900,00 CZK (bez DPH)
Stisknutím tlačítka přidejte uchazeče k termínu:
po přidání studentů vložte termín do košíku:

Bratislava, 20. 07. 2021
Cena za osobu:4 900,00 CZK (bez DPH)
Stisknutím tlačítka přidejte uchazeče k termínu:
po přidání studentů vložte termín do košíku:

Vkládání příspěvků do diskuze jen pro přihlášené uživatele.
15.02.2011 Rostislav Kreisinger test 2
Prihlasovací formulárRegistrácia
Zabudol som heslo 
košík
Nákupný košík - Objednávka
Zobraziť nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Consulting s.r.o.,

Prešovská 39,

821 08, Bratislava

Tel: 0 944 790 614

Mail: inorga@inorga.eu

 
Mena: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it